Zmarł znany działacz turystyczny Aleksander Giertler

Znicz

Fot. Unsplash

Zmarł Aleksander Giertler, pierwszy prezes Izby Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej, wieloletni prezes Nowosądeckiej Izby Turystycznej.

Aleksander Giertler urodził się 27 grudnia 1945 roku w Nowym Targu. W latach 60-tych pracował w Związku Młodzieży Wiejskiej w Nowym Targu oraz w Zrzeszeniu Ludowych Zespołów Sportowych. Potem przez wiele lat pracował w Zrzeszeniu LZS w Nowym Sączu, aż do śmierci pełnił funkcję Zastępcy Przewodniczącego Małopolskiego Zrzeszenia LZS oraz Przewodniczącego Powiatowego Zrzeszenia LZS w Nowym Sączu.

Jego największą życiową pasją była jednak turystyka. Giertler był założycielem i przez 18 lat prezesem Nowosądeckiej Izby Turystycznej, której został Honorowym Prezesem w 2018 roku.

Giertler był również założycielem i pierwszym prezesem (w latach 2009 – 2014) Izby Turystyki RP, a potem Honorowym Prezesem tej organizacji. W latach 2014-2018 zasiadał w zarządzie OST „Gromada”. Był także przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Małopolskiej Organizacji Turystycznej.

Wielokrotnie był wyróżniany i nagradzany, został między innymi odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, odznaką Zasłużony Działacz Kultury, Zasłużony Działacz LZS, za Zasługi Dla Turystki.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 17 kwietnia o godz. 10 w kościele św. Floriana w Chorzowie, później urna zostanie złożona na Cmentarzu Janasa w Chorzowie.