• Home »
  • Gospodarka »
  • Zmiany w prawie: wchodzi opłata turystyczna, problem zwrotu zaliczek dla biur podróży

Zmiany w prawie: wchodzi opłata turystyczna, problem zwrotu zaliczek dla biur podróży

Pokój hotelowy

Nowelizację ustaw turystycznych zapowiedzieli podczas sejmowej komisji przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. Możliwa jest również modyfikacja dyrektywy turystycznej dot. zwracania zaliczek dla biur podróży.

Sejmowa komisja sportu, kultury fizycznej i turystyki wysłuchała zebrała się, aby poznać stan prac nad ustawami dot. turystyki, jakie toczą się aktualnie w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii. Informacje na ten temat przedstawili minister Andrzej Gut-Mostowy oraz dyrektor departamentu turystyki Dominik Borek.

Przede wszystkim minister Andrzej Gut-Mostowy podkreślił, że ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, która ma zostać znowelizowana, w istocie należałoby napisać od nowa. Wśród nowych regulacji, które zostaną w niej zawarte, znajdzie się między innymi:

  • obowiązek prowadzenia ewidencji obiektu zakwaterowania – obejmującego wszystkie obiekty, w których świadczone są usługi hotelarskie bez względu na podmiot, który takie usługi świadczy oraz bez względu na rodzaj zakwaterowania;
  • przepisy dotyczące krótkotrwałego zakwaterowania w ramach gospodarki współdzielenia (najem krótkoterminowy);
  • obowiązujące regulacje dot. usług pilotów wycieczek i przewodników turystycznych dostosowane do przepisów w zakresie zasad uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE.
Reforma promocji turystycznej

Gut-Mostowy podkreślił, że zmiany legislacyjne obejmą również reformę systemu promocji turystycznej, w tym funkcjonowania Polskiej Organizacji Turystycznej, Regionalnych Organizacji Turystycznych oraz Lokalnych Organizacji Turystycznych.

Dominik Borek zaznaczył, że celem resortu jest, aby na podobieństwo innych państw istniała ścisła współpraca tego typu organizacji z jednostkami samorządu terytorialnego i całościowa promocja lokalnych produktów oraz usług.

Ponadto, legislatorzy zajmą się problemami: doprecyzowania używania nazw chronionych obiektów hotelarskich (nazwy typu hotel, motel, pensjonat), spisu przewodników górskich oraz sprawą uznawania ich kwalifikacji w innych krajach UE.

MRPiT zamierza również w nowelizacji uregulować sprawę opłaty miejscowej – planowane jest zniesienie warunku klimatycznego pobierania opłaty i wprowadzenie opłaty turystycznej.

Ministerstwo planuje we wrześniu zakończyć uzgadnianie zmian nowelizacji ustawy z Radą Ekspertów ds. Turystyki i Radą POT, i następnie rozpoczną się konsultacje społeczne aktów prawnych.

Dyrektywa o imprezach turystycznych

Podczas drugiej części obrad sejmowej komisji przedstawiciele MRPiT przedstawili informacje dotyczące nowelizacji ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Jest to ustawa, która wdraża do polskiego porządku prawnego dyrektywę UE 2015/2302.

Jak podkreślił Borek, pandemia pokazała słabości polskiej ustawy, która powstała na podstawie tej dyrektywy. Problemem okazał się zwrot w ciągu 14 dni środków w przypadku, gdy do imprezy nie dochodzi na skutek niespodziewanych i nieuniknionych okoliczności. W efekcie biura podróży miały problem z odzyskaniem pieniędzy od podwykonawców, czyli linii lotniczych czy hoteli. – Badaliśmy to i w żadnym kraju w Europie touroperatorzy nie zwracali w całości i w terminie 14 dni zaliczek – powiedział Borek.

Obecnie Komisja Europejska pracuje nad rewizją dyrektywy.