Związki zawodowe protestują przeciw działaniom p.o. prezesa PAŻP

Mężczyzna z makietą samolotu

Fot. Pexels

Związek Zawodowy Pracowników Służb Ruchu Lotniczego (ZZPSRL) oraz organizacja związkowa w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP) w piśmie skierowanym do Ministra Infrastruktury poparły członków Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego (ZZKRL).

Związek Zawodowy Pracowników Służb Ruchu Lotniczego uznał, że działania zarządcze wobec przedsiębiorstwa i pracowników prowadzone przez p.o. prezesa PAŻP Janusza Janiszewskiego są niedopuszczalne. Zarzuca p.o. prezesa PAŻP m.in. szkalowanie, pomawianie i obrażanie pracowników.

Według ZZPSRL, głównym powodem sporu wewnątrz firmy jest zła organizacja pracy i błędy zarządcze. Informowanie przez  p.o. prezesa PAŻP, że przedmiotem sporu są wynagrodzenia i sugerowanie, że ponad 80% załogi przyjęło nowy regulamin wynagradzania z zadowoleniem, jest wprowadzaniem opinii publicznej w błąd.

Jak podaje w swoim piśmie Związek Zawodowy Pracowników Służb Ruchu Lotniczego na przyjęcie nowych warunków pracownicy zgodzili się w obawie przed utratą pracy. ZZPSRL podkreśla, że PAŻP w trakcie trwającego procesu zwolnień grupowych zatrudniła 141 nowych, przy jednoczesnym zwolnieniu 135 bardzo doświadczonych, wyszkolonych pracowników związanych z organizacją przez wiele lat.